faith to Europe

on demand/kristen/TV/svenska

Om oss

Faith International Ministries (FIM) är en ideell kristen organisation med bas i Missouri USA. Grundarna, Henrik och Christy Junaeus, bär på en kallelse och vision att bli en portal av Amerikas rika arv av tro till Sverige, Skandinavien och Europa. Tillsammans med sina partners har FIM startat King Station, som är ett redskap i deras mission till att utföra sin vision. King Station är en mediaplattform där evangeliet förmedlas genom utvalda kristna tv program. I samarbete med kristna amerikanska produktionsbolag, översätts och textas kristna tv program från engelska till svenska. Kontoret i Sverige är placerat i Stockholm där man dagligen arbetar med översättning, textning och egen tv produktion.

Markusevangeliet 16:15 - “Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen.”

Program vi textar

Se de olika programmen vi har tillgängliga att titta på idag. Vårt fantastiskt team av översättare arbetar flitigt så att vi kan regelbundet erbjuda nya program.