Stöd oss

Gör skillnad i Skandinavien

Lukas 6:38 - "Ge, och ni skall få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat skall Gud ge er i famnen. Ty med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er."

Stöd King Station

Med ditt stöd växer och stärks King Station i arbetet med att förmedla de goda nyheterna till Sverige, Skandinavien och Europa. Vi står inför många behov i vårt arbete att översätta, texta och göra trons budskap tillgängligt på svenska via TV och V.O.D. Kostnaden för varje program översatt och textat är ca 4000kr eller 133kr per minut. Ditt givande gör detta arbete möjligt. Ditt givande till King Station gör dig till en del av vårat team. Gud kan använda vem som helst som älskar honom.

Tack för din gåva!

Heroes of faith

Guds rike kallar alla till att verka i sina individuella gåvor. Pastorer, affärsmän och andra är alla kallade till att trofast tjäna Gud i deras arbete och använda de gåvor och resurser till att anvancera Guds rike. Ingen är mindre viktig än den andre. Trons hjältar är de som identifierar och förstår det viktiga i deras kallelse, om det är att predika eller att finansiera Evangeliet. 

Pred 4:9 - "Bättre två än en, ty de får god lön för sin strävan."